کَـثیـف تَریـنـ چاپلـوسے


زَمانیســت کـہ مَـردے . . .


بِخاطــر طبیـعے تَریـن نیـازَشـ ؛


بـہ دروغ بـہ مَعصـومے بگویَـد :


"دوســــتت دارم" . . . !

 

http://gfx.manographic.ir/up/images/zyjeis0kzzfmidgu23rl.jpg

 

+++ اِعتـمـاد مانَنـد پاکــ کـُטּ اَســت ،

بَعـد از هَـر بـار اِشـتبـاه . . .

کوچَکــ و کوچکـتَـر مے شَـود !

 

 

+++  سلآمـ بهـ همهـ دوستایـ گلمـ ...

 

آدرسـ وبمـ رو تغییـر دادمـ ...

 

بآ  آدرسـ جدیـد وآرد بشیـد... مـمنونـ 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 14:14  توسط سـ🌟ــتــــ✨ــــآرهـ |